× بستن تبلیغات

اظهارنامه ارزش افزوده

 

قانون ارزش افزوده برای برخی از مشاغل است که این مشاغل باید گزارش مربوط به شغل شان را به دولت بدهند. به این منظور باید فرمی با نام اظهارنامه ارزش افزوده پر شود و به دولت تحویل شود. در هر سال 4 بار باید اظهارنامه ارزش افزوده پر شود و به دولت ارائه شود که این کار برای هر فصل انجام می شود. برای هر بار پر کردن اظهارنامه ارزش افزوده 15 روز زمان دارید که باید با اطلاعات مناسب و کافی اظهارنامه ارزش افزوده را پر نمایید. مدارکی که نیاز است به همراه اظهارنامه ارزش افزوده پر شود نیز به پیوست و با ذکر ذر اظهارنامه ارزش افزوده ارائه می شود.

نوشته شده در شنبه 20 بهمن 1397ساعت 14:30 توسط مبنا|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ